I tree eco voor bewustwording

i Tree

I tree eco is een softwaresysteem waarmee het effect van bomen en planten op de klimaatadaptatie van een gemeente in beeld kan worden gebracht. De BTL Bomendienst heeft I tree eco voor het eerst op wat grotere schaal toegepast in de gemeente Apeldoorn. Dat is een groene gemeente die veel inspanningen doet om door de inrichting van de stad een bijdrage te leveren aan het klimaat. Dat betekent veel groen, want door groen wordt de CO2 in de lucht afgebroken. Dat leidt uiteindelijk tot een vertraging van het opwarmen van de aarde.

I tree eco geeft inzicht

Hoe werkt I tree eco? Van elke boom in een straat of wijk wordt een inventarisatie gemaakt. Die heeft te maken met de hoeveelheid regenwater de boom kan bufferen door de kroon en met de hoeveelheid CO2 in de lucht die de boom met zijn groene bladeren kan afbreken. Het is tamelijk intensief om die gegevens voor elke groene plant in een wijk of straat te verzamelen, maar de resultaten die met I tree eco kunnen worden getoond zijn meer dan de moeite waard. Het software programma kan namelijk allerlei scenario’s doorrekenen.

Toekomstscenario’s

Door te gaan rekenen aan de toekomst van de bomen kan duidelijk worden gemaakt welke klimaatimpact een boom heeft in de stad. Dat heeft te maken met het tegengaan van de temperaturen in de stad, de overlast van regenwater en reductie van de CO2-uitstoot. Deze scenario’s worden door I tree eco in duidelijke infographics in beeld gebracht. De waarde van de software is dat de effecten van groen in de stad ook voor mensen die niet dagelijks met het klimaat bezig zijn duidelijk worden gemaakt. Het programma heeft daardoor een duidelijke rol in de bewustwording ten aanzien van een groene leefomgeving.