Verplichte scios keuring bij Bredenoord

Stookinstallaties moeten zuinig en veilig werken om het milieu zo min mogelijk te belasten en om te voorkomen dat ongevallen gebeuren. Een zuinig werkende installatie spaart de drijver van de installatie kosten. In verband met de veiligheid en het milieuaspect moet een stookinstallatie periodiek worden gekeurd.

Dit is een wettelijke eis die in het Activiteitenbesluit is opgenomen. Omdat de overheid de inspectie niet zelf uitvoert maar hiervoor naar inspectiebedrijven verwijst, is een kwaliteitsstandaard vastgelegd: de SCIOS certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan technische installaties. Zo een inspectie omvat de brandstoftoevoerleiding en een emissiemeting. De gebruiker van zo een installatie is verplicht de inspectie te laten uitvoeren door een bedrijf dat in het bezit is van een SCIOS-certificaat. Tijdens het inspecteren kijkt een inspecteur verder dan alleen de werking van de stookinstallatie.

Ook andere veiligheids aspecten zoals verbrandingslucht toevoer en de afvoer van verbrandingsgassen zijn onderdeel van de inspectie. Bij vastgestelde afwijkingen is onderhoud/reparatie verplicht binnen een bepaalde termijn. Het is dus wel handig als je als gebruiker of eigenaar van een installatie deze keuring laat doen. Voor de verplichte scios keuring kun je hiervoor terecht bij Bredenoord. Bredenoord Service verzorgt het onderhoud en de periodieke SCIOS-inspectie in overleg met de klanten. Bij de planning van de inspectie wordt er rekening gehouden met de bedrijfsuitvoering en komen zij wanneer het ju goed uitkomt. Ook wordt er gewerkt met bekende en ervaren monteurs. Deze hebben kennis over de installatie en situatie. Dat scheelt jou dus tijd en onduidelijkheid bij inspecties, storingen en werkzaamheden.